The “Hjalmar Lundbohm” of space

Prof. em. Bengt Hultqvist framför en bild på den första svenska satelliten Viking (uppsändning 1986) som han var en av initiativtagarna till (Foto: Torbjörn Lövgren, IRF)

Prof. em. Bengt Hultqvist, one of the initiators, infront of a picture of the first Swedish satellite Viking (launch 1986). (Photo: Torbjörn Lövgren, IRF) / Prof. em. Bengt Hultqvist framför en bild på den första svenska satelliten Viking (uppsändning 1986) som han var en av initiativtagarna till (Foto: Torbjörn Lövgren, IRF)

Professor Emeritus Bengt Hultqvist, turning 90 years old on August 21, has sometimes been called “the Hjalmar Lundbohm* of space” – it is largely thanks to him that space operations in Kiruna have gained such an outstanding development.

Bengt Hultqvist was the initiator of EISCAT, the European scientific radar facilities in northern Norway, Sweden and Finland and in Svalbard, which are the most advanced radar facilities of their kind. EISCAT Headquarters in Kiruna, is the only international research center based in Sweden.

“Without Bengt, Swedish space research should not have been where it is today,” says IRF’s current director Stas Barabash. “He was the one who laid the foundation for  Swedish space research and he is the reason Sweden now operates what is probably the most advanced space program in comparison with other smaller countries.”

Read the full article here. (In Swedish)


Professor emeritus Bengt Hultqvist, som fyller 90 år den 21 augusti, har ibland kallats “rymdens Hjalmar Lundbohm” – det är till stor del hans förtjänst att rymdverksamheten i Kiruna har fått en sådan enastående utveckling.

Bengt Hultqvist var initiativtagare till EISCAT, de europeiska vetenskapliga radaranläggningarna i norra Norge, Sverige och Finland samt på Svalbard, som är de mest avancerade radaranläggningarna i sitt slag. EISCAT, med huvudkontor i Kiruna, är den enda internationella forskningsanläggning som har sitt säte i Sverige.

“Utan Bengt skulle svensk rymdforskning inte ha varit där den är idag,” säger IRF:s nuvarande föreståndare Stas Barabash. “Det var han som lade grunden till att Sverige nu driver det som förmodligen är det mest avancerade rymdprogrammet i jämförelse med andra mindre länder.”

 

Läs hela artikeln här.


*Hjalmar Lundbohm was a Swedish geologist, chemist, business leader, technician and art connoisseur. He was LKAB’s first director in Kiruna and contributed strongly to the design of the new Kiruna and he is considered the founder of Kiruna.

* Hjalmar Lundbohm var en svensk geolog, kemist, företagsledare, mecenat och konstkännare. Han var LKAB:s förste disponent i Kiruna och bidrog starkt till utformningen av det nya samhället Kiruna som han anses vara grundare av.